top of page

Zawartość skrobi i cukrów prostych dla koni

Rodzaj Paszy                                 Zawartość skrobi w %            Zawartość cukrów w %

Pasza podstawowa granulat              28,1 – 30,9                                  6,0 – 7,7

Pasza sportowa granulat                    30,2 – 32,8                                  6,5 – 8,0

Musli podstawowe                              34,5 – 36,8                                  4.5 – 6,3

Musli sportowa                                    36,4 – 38,2                                   5,3 – 6.9

Musli niskoskrobiowa                            12 – 16                                      1,5 – 2,5

Granulat niskoskrobiowy                      12 - 14                                        3,5 - 4,2

  Zawartość skrobi i cukrów jest zmienna i zależy od odmiany materiału paszowego, gleby, warunków klimatycznych, fazy i terminu zbioru.

  Zawartość skrobi określana jest dla każdego użytego do produkcji materiału paszowego oraz każdej wyprodukowanej partii paszy spektrofotometrem Foss Nirssystem w laboratorium Wytwórni. 

 

  Zawartość cukrów w paszy wyliczana jest poprzez zsumowanie zawartości cukrów w materiałach paszowych użytych do produkcji wyżej wymienionych pasz, określona w The Feeds Directory - British Library Cataloguing in Publication Data, dla materiałów paszowych na podstawie wieloletnich badań.

bottom of page